Zwolle wijzigen
+31851304336 Tickets

Verzoek tot inzage, portatie, wijzigen of verwijderen van Persoonsgegevens

Wij zijn Racesquare Zwolle BV, Stadionplein 3, 8025 CP Zwolle, handelend onder de merknaam Racesquare Zwolle. 

Voordat Racesquare Zwolle je inzageverzoek in behandeling neemt, zal Racesquare Zwolle controleren wie je bentRacesquare Zwolle kan vragen om je identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

Antwoord op inzageverzoek:

Racesquare Zwolle kan op verschillende manieren voldoen aan je inzage verzoek. Het overzicht van gegevens dat je krijgt bestaat in ieder geval uit: 

  • het doel waarvoor Racesquare Zwolle gegevens gebruikt
  • welke soorten gegevens Racesquare Zwolle voor dit doel gebruikt 
  • welke organisaties of soorten organisaties gegevens ontvangen 
  • hoe Racesquare Zwolle aan de gegevens is gekomen

Een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens is op te vragen via GDPR@RACESQUARE.NL

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft voorbeeldbrieven waarmee je een verzoek kunt indienen op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven-privacyrechten

Racesquare Zwolle is verplicht binnen 4 weken per e-mail te reageren op je inzageverzoek.