Rotterdam wijzigen
088-3032803 Tickets

Verzoek tot inzage, portatie, wijzigen of verwijderen van Persoonsgegevens

Wij zijn Racesquare Rotterdam BV, Cor Kieboomplein 515, 3077 MK Rotterdam, handelend onder de merknaam Racesquare Rotterdam. 

Voordat Racesquare Rotterdam je inzageverzoek in behandeling neemt, zal Racesquare Rotterdam controleren wie je bentRacesquare Rotterdam kan vragen om je identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

Antwoord op inzageverzoek:

Racesquare Rotterdam kan op verschillende manieren voldoen aan je inzage verzoek. Het overzicht van gegevens dat je krijgt bestaat in ieder geval uit: 

  • het doel waarvoor Racesquare Rotterdam gegevens gebruikt
  • welke soorten gegevens Racesquare Rotterdam voor dit doel gebruikt 
  • welke organisaties of soorten organisaties gegevens ontvangen 
  • hoe Racesquare Rotterdam aan de gegevens is gekomen

Een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens is op te vragen via GDPR@RACESQUARE.NL

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft voorbeeldbrieven waarmee je een verzoek kunt indienen op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven-privacyrechten

Racesquare Rotterdam is verplicht binnen 4 weken per e-mail te reageren op je inzageverzoek.