PERSOONLIJKE GEGEVENS - WAT IS HET? 

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Identificatie kan geschieden door de informatie alleen of in samenhang met andere informatie waarover de verantwoordelijke beschikt of die waarschijnlijk in het bezit komt. De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "GDPR").

WIE ZIJN WIJ?
 

Racesquare Holding B.V.

KVK 76417719

Vestigingsnr. 000044209819

Raasdorperweg 189 A

1175 KV Lijnden

 

Holdingmaatschappij van en handelend voor;

 

Racesquare Netherlands B.V.

KVK 76419681

Vestigingsnr. 000044211546

Joan Muyskenweg 70

1114 AN Amsterdam-Duivendrecht

 

En;

 

Racesquare Utrecht B.V.

KVK 76421635

Vestigingsnr. 000044213166

Hertogswetering 171 A Unit 184

3543 AS Utrecht

 

En;

 

Racesquare Circuit Zandvoort BV

KvK 82910332

Vestigingsnr. 000049117491

Burgemeester van Alphenstraat 108

2041KP Zandvoort

 

En;

 

Circuit Park Zandvoort Beheer BV

KvK 34086022

Vestigingsnr. 0000018389694

Burgemeester van Alphenstraat 108

2041KP Zandvoort

 

En;

Racesquare Rotterdam BV

KvK 83706925

Vestigingsnr. 000049861182

Cor Kieboomplein 515

3077 MK Rotterdam

En;

 

Glowgolf de Kuip BV

KvK 65839897

Vestigingsnr. 000034519238

Cor Kieboomplein 513

3077 MK Rotterdam

En;
 

Racesquare Alkmaar BV

KvK 85012009

Vestigingsnr. 000051091593

Noorderkade 171

1823 CJ Alkmaar

 

En;

 

Racesquare Zwolle BV

KVK 86645390

Vestigingsnr. 000052609626

Stadionplein 3

8025 CP Zwolle

Deze en andere websites van Racesquare Holding BV maken samen met onze merchandise shop(s), ticket boeking site(s) app(s) en social kanalen onderdeel uit van onze digitale producten.

Racesquare Holding BV is de bovenliggende gegevenscontroller. Dit betekent dat Racesquare Holding BV beslist hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Door gebruik te maken van onze Digitale producten ga je akkoord met de voorwaarden uit deze Privacy Statement. Je hebt keuzes met betrekking tot de gegevens die wij verzamelen. Er zal steeds gevraagd worden om toestemming en dat kun je weigeren. Wanneer dergelijke informatie nodig is om een dienst of product te bieden, kan die dienst of die functie als gevolg hiervan worden beperk zonder de toestemming.

HOE VERWERKEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Racesquare Holding BV voldoet aan haar verplichtingen onder de "GDPR" door persoonlijke gegevens bij te werken; door het veilig op te slaan en te vernietigen; door geen onnodige gegevens te verzamelen of te behouden; door persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen. 

Racesquare Holding BV werkt voor bovenstaand samen met (technische) partners met wie Racesquare Holding BV een Verwerkersovereenkomst sluit. Deze partijen staan verderop genoemd.

PRIOR SYSTEMS EN TOOL

Om je persoonlijke gegevens te verzamelen, verwerken en opslaan, gebruiken wij deze partners en systemen;

 

Google Analytics

Facebook connect & Instagram

WordPress voor het management van onze website(s)

CM Marketing platform

AWS

Adyen (Payments van Tickets)

RACESQUARE  HOLDING BV VERWERKT PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN ONDERSTAANDE DOELMATIGHEID

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende toepassingen of doelen;

om je een ticket voor deelname te kunnen geven op onze locatie(s)

om contact met je op te kunnen nemen over speciale aanbiedingen, events, op de hoogte te houden van nieuws of het kunnen toesturen van prijzen of merchandise

om je passende suggesties te kunnen doen bij jouw interesses

om je telefonisch te kunnen informeren over last-minute wijzigingen van een boeking

Hiervoor houden we ons aan de GDPR-regelgeving waarbij doelmatigheid van persoonsgegevens centraal staat. Racesquare Holding BV zal enkel gegevens vragen als deze met een inzetbaar doel nodig zijn. Door akkoord te gaan met onze optin vragen we je daarom minimaal om; 

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Adres en woonplaats

e-Mail adres

Telefoonnummer

Middels bijvoorbeeld acties kan Racesquare Holding BV segmenten aan je profiel toevoegen. Bij de aankoop van een ticket zal dat bijvoorbeeld je betaalgegevens betreffen, bij merchandise kan het om een shirtmaat gaan. Dit kan  cross-platform gebeuren.

HOELANG WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD

Racesquare Holding BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. Daarbij kijken we naar de doelen waarvoor je gegevens zijn verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 24 maanden na je laatste interactie of contactmoment met Racesquare Holding BV op één van haar touchpoints, of zolang wettelijke voorschriften het bewaren van je gegevens rechtvaardigen.


ALGEMEEN

Via my privacy onderaan de pagina kun je beroep doen op de uitoefening van je rechten onder GDPR als inzage, correctie en verwijdering van je gegevens. Voor een nieuwsbrief kun je je uitschrijven via de laatste ontvangen nieuwsbrief. Onze huisregels die we hanteren voor een bezoek aan onze locatie(s) tref je in onze footer aan.  

Persoonsgegevens bij sollicitatie bewaard Racesquare Holding BV tot maximaal 24 maanden na het invullen van een vacature. Dit om je eventueel te informeren over nieuwe vacatures.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Racesquare Holding BV verstrekt uitsluitend je gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Via aparte optins kun je toestemming geven aan derden om je gegevens op te slaan. Samenwerkingen of Joint Ventures van Racesquare locaties staan bij de optin vermeld zodat daar helder is welke partij ook je data kan ontvangen.

Racesquare heeft een samenwerking met CM.com waarbij een losse consent gevraagd kan worden op onze website. Meer over CM.com en aar privacy statement is te vinden op https://www.cm.com/nl-nl/app/legal/cm-com/privacy-policy/

Racesquare Holding B.V. is niet verantwoordelijk voor de omgang met de door gebruiker opgegeven data en consent aan CM.com, noch de gevolgen daarvan.

Racesquare Holding BV maakt gebruik van diverse methodes voor targetting waardoor Racesquare Holding BV jou aanbiedingen kan doen of kan informeren, mogelijk met een partner maar altijd direct uit naam van Racesquare Holding BV. Joint Venture partnerships kunnen vanuit hun naam ook aanbiedingen doen. Deze zullen echter altijd helder communiceren hoe zij aan je gegevens zijn gekomen. Dit is buiten de verantwoordelijkheid van Racesquare Holding b.v.

ANALYTICS

Racesquare Holding BV maakt gebruik van diverse tools. Zo kunnen er cookies worden geplaatst met als doel data te verzamelen om zo een optimale gebruikerservaring te geven. Met deze data krijgt Racesquare Holding BV inzicht in het gebruik van de site(s) en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website(s). De informatie wordt opgeslagen op servers in Frankfurt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe

Binnen de regels die GDPR voorziet heeft Racesquare Holding B.V. Verwerkersovereenkomsten met de verwerkers om security en zorgzaam handelen maximaal te borgen. Bij vraag van Autoriteit Persoonsgegeven zal Racesquare Hollding b.v. dit register ook ter inzage aanbieden.

Middels sharing naar Social Media kiest bezoeker er in meest voorkomende gevallen zelf voor dat data overgaat naar het gekozen platform als Facebook of Instagram. Racesquare Holding BV heeft hier geen invloed op.  Wel wijst Racesquare Holding b.v. erop dat bij het delen op Social Media of anders, de gebruiker mogelijk beeldrechten en privacy van personen schendt die onbedoeld of ongevraagd gepubliceerd worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de persoon die de content deelt, nimmer onder die van Racesquare.

INZAGE EN WIJZIGINGEN PERSOONSGEGEVENS

Voor vragen over privacy, inzage en wijzigingen in of verwijdering van persoonsgegevens kan door het sturen van een e-mail naar: gdpr@racesquare.nl.  Meer over je rechten en onze plichten tref je aan onder My privacy

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

De regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens zijn aan verandering onderhevig. Europees zijn hier richtlijnen voor welke Racesquare Holding BV naar best geweten en kunnen naleeft.  Racesquare Holding BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Controleer daarom regelmatig deze verklaring. 

Racesquare Holding BV wijst je erop dat het voor iedere Nederlander mogelijk is om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven-privacyrechten